Helminen Visuals
Helminen Visuals


Mitä osteopatia on?

Osteopatia on käsin tehtävä hoitomuoto, jossa korostetaan kehon rakenteellisten ominaisuuksien ja toiminnan välistä yhteyttä anatomian ja fysiologian kautta. Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ovat tavallisimpia syitä hakeutua osteopaatin vastaanotolle. Hoidossa käsitellään kehon eri osia kuten niveliä ja pehmytkudoksia erilaisin tekniikoin. Osteopaatti on terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka on koulutettu tunnistamaan lääkärin hoitoa vaativat tilat. Osteopaatti osaa myös ohjata asiakkaansa eteenpäin tilanteen vaatiessa, ja toimii usein yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Suomessa osteopaatti on Valviran nimikesuojaama terveydenhuoltoalan ammattihenkilö. Voit tarkistaa rekisterin JulkiTerhikistä, minut löydät rekisteristä numerolla 24006589956. Olen myös Suomen Osteopaattiliiton jäsen.